ร่วมงานกับเรา

เปิดโอกาสสำหรับนักพัฒนารุ่นใหม่ ที่มีอุดมการณ์ และมุ่งมั่นที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งความพอเพียงไปกับเรา

 

ตำแหน่งงาน

 

เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานอาวุโส
จำนวน
1 ตำแหน่ง

 

 

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดการเครือข่ายและผลงาน
จำนวน
1 ตำแหน่ง

 

 

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ฝ่ายจัดการเครือข่ายและผลงาน
จำนวน
1 ตำแหน่ง

 

 

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ
จำนวน
1 ตำแหน่ง

 

 

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน (บริหารงานกลาง)
จำนวน
1 ตำแหน่ง

 

 

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ
จำนวน
2 ตำแหน่ง

 

 

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาสื่อและเสริมสร้างความเข้าใจ
จำนวน
1 ตำแหน่ง

 

 

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน ฝ่ายทุนเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน
2 ตำแหน่ง

 

1

รายละเอียด
การร่วมงานกับเรา