รายชื่อเครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ค้นหาเครือข่ายโรงเรียนพอเพียงที่สนใจ รู้จักกับโรงเรียนตัวอย่างการทำงานแห่งการพัฒนาคุณภาพ เพื่อความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนในการคงสภาพแห่งความพอเพียง

เครือข่ายโรงเรียน

list1

พอเพียง

ตัวกรองเนื้อหา

ตัวกรองเนื้อหา


ชื่อโรงเรียน

ภูมิภาค

จังหวัด

ประเภท

ปีประกาศ

สังกัด

รายชื่อเครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

ภูมิภาค

ภาคเหนือ

จังหวัด

สุโขทัย

ประเภทร.ร.

ศรร.

ปี พ.ศ.

2555

สังกัด

สพม.เขต 38

กศน.อำเภอบางแก้ว

ภูมิภาค

ภาคใต้

จังหวัด

พัทลุง

ประเภทร.ร.

ศรร.

ปี พ.ศ.

2560

สังกัด

กศน.จังหวัดพัทลุง

กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ภูมิภาค

ภาคเหนือ

จังหวัด

พิจิตร

ประเภทร.ร.

ศรร.

ปี พ.ศ.

2559

สังกัด

กศน.พิจิตร

กศน.อำเภอย่านตาขาว

ภูมิภาค

ภาคใต้

จังหวัด

ตรัง

ประเภทร.ร.

ศรร.

ปี พ.ศ.

2559

สังกัด

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

กศน.อำเภอร่องคำ

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

กาฬสินธุ์

ประเภทร.ร.

ศรร.

ปี พ.ศ.

2559

สังกัด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์

กศน.อำเภอศรีบรรพต

ภูมิภาค

ภาคใต้

จังหวัด

พัทลุง

ประเภทร.ร.

ศรร.

ปี พ.ศ.

2560

สังกัด

กศน.จังหวัดพัทลุง

กศน.อำเภอสามเงา

ภูมิภาค

ภาคเหนือ

จังหวัด

ตาก

ประเภทร.ร.

ศรร.

ปี พ.ศ.

2559

สังกัด

กศน.จังหวัดตาก

กศน.อำเภอสามพราน

ภูมิภาค

ภาคกลาง

จังหวัด

นครปฐม

ประเภทร.ร.

ศรร.

ปี พ.ศ.

2559

สังกัด

กศน.นครปฐม

โรงเรียนกะทู้วิทยา

ภูมิภาค

ภาคใต้

จังหวัด

ภูเก็ต

ประเภทร.ร.

ศรร.

ปี พ.ศ.

2556

สังกัด

สพม.เขต 14

โรงเรียนกันทรวิชัย

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

มหาสารคาม

ประเภทร.ร.

ศรร.

ปี พ.ศ.

2559

สังกัด

สพม.เขต 26