รายชื่อเครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ค้นหาเครือข่ายโรงเรียนพอเพียงที่สนใจ รู้จักกับโรงเรียนตัวอย่างการทำงานแห่งการพัฒนาคุณภาพ เพื่อความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนในการคงสภาพแห่งความพอเพียง

เครือข่ายโรงเรียน

list1

พอเพียง

ตัวกรองเนื้อหา

ตัวกรองเนื้อหา


ชื่อโรงเรียน

ภูมิภาค

จังหวัด

ประเภท

ปีประกาศ

สังกัด

รายชื่อเครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

โรงเรียนกระบุรี

ภูมิภาค

ภาคใต้

จังหวัด

ระนอง

ประเภทร.ร.

สปล.

ปี พ.ศ.

2560

สังกัด

สพป.ระนอง

โรงเรียนกระบุรีวิทยา

ภูมิภาค

ภาคใต้

จังหวัด

ระนอง

ประเภทร.ร.

สปล.

ปี พ.ศ.

2558

สังกัด

สพม.เขต 14

โรงเรียนกระสังพิทยาคม

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

บุรีรัมย์

ประเภทร.ร.

สปล.

ปี พ.ศ.

2560

สังกัด

สพม. เขต 32

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ภูมิภาค

ภาคกลาง

จังหวัด

ราชบุรี

ประเภทร.ร.

สปล.

ปี พ.ศ.

2559

สังกัด

สพม. เขต ๘

กศน.อำเภอบางแก้ว

ภูมิภาค

ภาคใต้

จังหวัด

พัทลุง

ประเภทร.ร.

สปล.

ปี พ.ศ.

2557

สังกัด

กศน.

กศน.อำเภอยางตลาด

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

กาฬสินธุ์

ประเภทร.ร.

สปล.

ปี พ.ศ.

2559

สังกัด

กศน. จ.กาฬสินธุ์

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง

ภูมิภาค

ภาคใต้

จังหวัด

ปัตตานี

ประเภทร.ร.

สปล.

ปี พ.ศ.

2559

สังกัด

สพป.ปัตตานี เขต ๑

โรงเรียนกันตังพิทยากร

ภูมิภาค

ภาคใต้

จังหวัด

ตรัง

ประเภทร.ร.

สปล.

ปี พ.ศ.

2560

สังกัด

สพม. เขต 13

โรงเรียนกันตังพิทยากร

ภูมิภาค

ภาคใต้

จังหวัด

ตรัง

ประเภทร.ร.

สปล.

ปี พ.ศ.

2557

สังกัด

สพม.13

โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

ศรีสะเกษ

ประเภทร.ร.

สปล.

ปี พ.ศ.

2559

สังกัด

สพม. เขต ๒๘