รายชื่อเครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

ค้นหาเครือข่ายโรงเรียนพอเพียงที่สนใจ รู้จักกับโรงเรียนตัวอย่างการทำงานแห่งการพัฒนาคุณภาพ เพื่อความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนในการคงสภาพแห่งความพอเพียง

เครือข่ายโรงเรียน

list1

พอเพียง

ตัวกรองเนื้อหา

ตัวกรองเนื้อหา


ชื่อโรงเรียน

ภูมิภาค

จังหวัด

ประเภท

ปีประกาศ

สังกัด

รายชื่อเครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

มุกดาหาร

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2556

สังกัด

สพม. เขต ๒๒

โรงเรียนกกน้อยวิทยา

ภูมิภาค

ภาคเหนือ

จังหวัด

เชียงราย

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2556

สังกัด

สพป.เชียงราย เขต 1

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

ภูมิภาค

ภาคเหนือ

จังหวัด

ลำพูน

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2552

สังกัด

สพม. ๓๘

โรงเรียนกงหราพิชากร

ภูมิภาค

จังหวัด

พัทลุง

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2556

สังกัด

สพม. เขต ๑๒

โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

บุรีรัมย์

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2556

สังกัด

สพม.เขต ๓๒

โรงเรียนกบินทร์วิทยา

ภูมิภาค

ภาคกลาง

จังหวัด

ปราจีนบุรี

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2556

สังกัด

สพม. เขต 7

โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)

ภูมิภาค

ภาคเหนือ

จังหวัด

เชียงใหม่

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2557

สังกัด

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

อุดรธานี

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2556

สังกัด

สพป.อุดรธานี เขต ๓

โรงเรียนกมลาไสย

ภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด

กาฬสินธุ์

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2556

สังกัด

สพม. เขต ๒๔

โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์

ภูมิภาค

ภาคเหนือ

จังหวัด

เชียงใหม่

ประเภทร.ร.

สถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.

2556

สังกัด

สพป.เชียงใหม่ เขต ๔